Βοηθάμε να συστήσετε την δική σας επιχείρηση σύμφωνα με την επιχειρηματική σας ιδέα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξασφαλίζουμε την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης των λογιστικών βιβλίων.

Οργανώνουμε το λογιστήριο σας με ψηφιακές λύσεις και εργαλεία που παρέχουν έγκυρη και άμεση πληροφόρηση.

Συμμετέχουμε συμβουλευτικά σε σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβετε.

Corporate Accountancy

Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων σε cloud εφαρμογές.

My-data (ΑΑΔΕ)

Ηλεκτρονικά βιβλία My-data (ΑΑΔΕ) και το λογιστήριο στο προσωπικό σας notebook

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Συμμόρφωση της επιχείρησης σας στις υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.